Click on the slide!

Certificat de performanță energetică

serviciu nou pentru tine

Firma noastră îţi oferă acum servicii de audit energetic

Mai mult...
Click on the slide!

Detectoare de gaze

Pentru siguranta ta!

Protejeaza-ti caminul familiei tale! Detectorul de gaze inchide gazul automat direct de la sursa!

Mai mult...
Click on the slide!

Centrale Termice

Platesti cat consumi

Centrala termica e furnizorul tau personal de caldura. Cu noi poti sa fii sigur ca alegi cel mai bun echipament…

Mai mult...
Click on the slide!

Finanţare - CREDIT

Eficienta maxima

Credit pentru toate serviciile noastre!

Mai mult...

Contact rapid

Telefon
  • Telefon: 0723.598.524
  • Telefon: 0723.598.542
Home Servicii Know how Legea gazelor - Capitolul II
Legea gazelor - Capitolul II PDF Email
Index articol
Legea gazelor
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Capitolul VI
Capitolul VII
Capitolul VIII
Capitolul IX
Toate paginile

CAPITOLUL II

Politici în domeniul gazelor naturale


Art. 4. (1) Politica statului în domeniul gazelor naturale constă în stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale şi a modalităţilor optime de realizare a
acestora, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile.
(2) Politica în domeniul gazelor naturale este elaborată pe baza programului de guvernare, aprobat de Parlament, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atribuţii în domeniu şi a societăţii civile, pentru un interval mediu, având în vedere evoluţiile probabile pe termen lung şi, în principal:
a) constituirea cadrului instituţional corespunzător, prin stabilirea organismelor şi a autorităţii competente pentru realizarea acestei politici;
b) asigurarea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale;
c) prognozarea importurilor şi a exporturilor de gaze naturale;
d) elaborarea programelor de dezvoltare în sectorul gazelor naturale;
e) asigurarea protecţiei mediului;
f) asigurarea transparenţei preţurilor şi a tarifelor reglementate la gazele naturale;
g) creşterea eficienţei în producţia, înmagazinarea, transportul, distribuţia şi utilizarea gazelor naturale;
h) dezvoltarea şi asigurarea capacităţilor de depozitare a gazelor naturale;
i) precizarea liniilor directoare privind cercetarea şi dezvoltarea specifică sectorului gazelor naturale şi promovarea tehnologiilor avansate în domeniu;
j) dezvoltarea cooperării internaţionale;
k) propuneri de reglementări specifice sectorului gazelor naturale.
(3) Guvernul, Ministerul Economiei şi Comerţului, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor
înscrise în programul prevăzut la alin. (2) şi examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.
Art. 5. Ministerul Economiei şi Comerţului elaborează politica în domeniul gazelor naturale şi asigură aducerea la îndeplinire a acesteia, în condiţiile prevederilor prezentei legi, având următoarele atribuţii principale:
a) implementează politica energetică a Guvernului;
b) elaborează programe şi planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul gazelor naturale;
c) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite priorităţile privind investiţiile din sectorul gazelor naturale;
d) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul gazelor naturale, cu consultarea persoanelor interesate din sectorul gazelor naturale;
e) exercită calitatea de concedent pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale;
f) supraveghează aplicarea şi respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului de către participanţii la activităţile din sectorul gazelor naturale;
g) asigură armonizarea cu standardele şi reglementările Uniunii Europene în domeniul gazelor naturale şi creează mecanismele necesare aplicării acestora;
h) elaborează şi fundamentează, împreună cu Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi organizaţiile patronale şi sindicale, propunerile de politică socială specifice sectorului gazelor naturale, programele de asistenţă socială şi medicală, de asigurări de risc şi accidente, în vederea evitării riscurilor profesionale şi a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale;
i) avizează, împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, normativele de protecţie a muncii în sectorul gazelor naturale.