Click on the slide!

Certificat de performanță energetică

serviciu nou pentru tine

Firma noastră îţi oferă acum servicii de audit energetic

Mai mult...
Click on the slide!

Detectoare de gaze

Pentru siguranta ta!

Protejeaza-ti caminul familiei tale! Detectorul de gaze inchide gazul automat direct de la sursa!

Mai mult...
Click on the slide!

Centrale Termice

Platesti cat consumi

Centrala termica e furnizorul tau personal de caldura. Cu noi poti sa fii sigur ca alegi cel mai bun echipament…

Mai mult...
Click on the slide!

Finanţare - CREDIT

Eficienta maxima

Credit pentru toate serviciile noastre!

Mai mult...

Contact rapid

Telefon
  • Telefon: 0723.598.524
  • Telefon: 0723.598.542
Home Servicii Know how Legea gazelor - Capitolul V
Legea gazelor - Capitolul V PDF Email
Index articol
Legea gazelor
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Capitolul VI
Capitolul VII
Capitolul VIII
Capitolul IX
Toate paginile

CAPITOLUL V

Autorizaţii şi licenţe


Art. 43. În vederea înfiinţării, funcţionării şi/sau modificării unor capacităţi de
producţie, transport, înmagazinare/stocare, tranzit şi distribuţie a gazelor naturale
precum şi pentru a desfăşura activităţi de furnizare, transport, înmagazinare/stocare,
tranzit şi distribuţie în sectorul gazelor naturale persoanele juridice române sau străine
au obligaţia deţinerii de autorizaţii şi/sau licenţe emise de ANRGN în baza unui
regulament specific.
Art. 44. Sunt supuse regimului de autorizare în sectorul gazelor naturale:
a) instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie;
b) instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de înmagazinare/stocare;
c) capacităţile de transport;
d) capacităţile de tranzit;
e) capacităţile de dispecerizare;
f) capacităţile de distribuţie.
Art. 45. Autorizaţiile pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale sunt:
a) de înfiinţare;
b) de funcţionare;
c) de modificare.
Art. 46. Tipurile de licenţe sunt:
a) de furnizare;
b) de transport;
c) de înmagazinare;
d) de dispecerizare;
e) de distribuţie;
f) de tranzit.
Art. 47. (1) ANRGN poate refuza acordarea unei autorizaţii/licenţe în următoarele
cazuri:
a) neîndeplinirea de către solicitant a uneia dintre condiţii prevăzute în regulamentele
specifice;
b) solicitantul se află în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment;
c) solicitantului i-a fost retrasă de către ANRGN o autorizaţie/licenţă în ultimii 5 ani;
d) pentru construirea şi exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale într-o
zonă delimitată pentru care a fost emisă autorizaţie/licenţă unui alt agent economic.
(2) Motivele pentru care se refuză acordarea unei autorizaţii/licenţe sunt
obiective şi nediscrimintorii şi sunt aduse la cunoştinţa solicitantului, acesta putând
acţiona la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Art. 48. (1) În cazul în care ANRGN desemnează, pentru o perioadă determinată, un
distribuitor să preia operarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, ca urmare a
retragerii licenţei de distribuţie de la operatorul precedent, autorizaţia de funcţionare va
fi transferată noului distribuitor.
(2) Operatorul de distribuţie căruia i s-a retras licenţa de distribuţie este obligat
să pună la dispoziţie noului operator registrele, înregistrările şi informaţiile aflate în
posesia sa, necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligaţiilor ce decurg din prestarea
serviciului de distribuţie.
Art.49. În vederea proiectării şi execuţiei unor obiective/sisteme de producţie, de
înmagazinare/stocare, de transport, de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor
naturale, persoanele juridice au obligaţia de a deţine autorizaţii emise de ANRGN în
baza unui regulament specific.
Art.50. Obiectivele din sectorul gazelor naturale, precum şi lucrările de modificare,
modernizare sau extindere a acestora vor fi proiectate şi executate de persoane juridice
autorizate.
Art.51. Persoanele juridice au obligaţia de a deţine autorizaţiile necesare în vederea
proiectării şi execuţiei pentru următoarele obiective din sectorul gazelor naturale:
a) instalaţii tehnologice de suprafaţă, staţii de comprimare a gazelor naturale,
conducte din amonte şi racorduri aferente producţiei şi/sau înmagazinării/stocării
gazelor naturale;
b) conducte de transport a gazelor naturale şi staţii de comprimare aferente SNT;
c) racorduri de înaltă presiune şi staţii de reglare-măsurare aferente SNT;
d) sisteme de distribuţie a gazelor naturale, executate din oţel şi/sau polietilenă;
e) branşamente executate din oţel şi/sau polietilenă şi staţii şi/sau posturi de reglare;
f) instalaţii de utilizare a gazelor naturale industriale şi neindustriale.
Art. 52. Înainte de execuţia lucrărilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul
gazelor naturale, proiectele se verifică de către verificatori atestaţi conform
reglementărilor în vigoare şi se avizează de către operatorii licenţiaţi care urmează să
exploateze obiectivele din sectorul gazelor naturale.
Art. 53. În vederea proiectării, execuţiei şi/sau exploatării unor obiective/sisteme de
producţie, de înmagazinare/stocare, de transport, de distribuţie şi a instalaţiilor de
utilizare a gazelor naturale, persoanele fizice au obligaţia de a deţine calitatea de
instalator autorizat, acordată de ANRGN în baza unui regulament specific.
Art. 54. Criteriile şi procedurile privind acordarea autorizaţiilor/licenţelor sunt
obiective şi nediscriminatorii şi se fac publice de către ANRGN.
Art. 55. Motivele pentru care se refuză acordarea unei autorizaţii/licenţe sunt aduse la
cunoştinţa solicitantului.