Click on the slide!

Certificat de performanță energetică

serviciu nou pentru tine

Firma noastră îţi oferă acum servicii de audit energetic

Mai mult...
Click on the slide!

Detectoare de gaze

Pentru siguranta ta!

Protejeaza-ti caminul familiei tale! Detectorul de gaze inchide gazul automat direct de la sursa!

Mai mult...
Click on the slide!

Centrale Termice

Platesti cat consumi

Centrala termica e furnizorul tau personal de caldura. Cu noi poti sa fii sigur ca alegi cel mai bun echipament…

Mai mult...
Click on the slide!

Finanţare - CREDIT

Eficienta maxima

Credit pentru toate serviciile noastre!

Mai mult...

Contact rapid

Telefon
  • Telefon: 0723.598.524
  • Telefon: 0723.598.542
Home Servicii Know how Legea gazelor - Capitolul VII
Legea gazelor - Capitolul VII PDF Email
Index articol
Legea gazelor
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Capitolul VI
Capitolul VII
Capitolul VIII
Capitolul IX
Toate paginile

CAPITOLUL VII

Acces şi refuz de acces


Art. 61. Accesul terţilor la conductele din amonte, la depozitele de înmagazinare, la
sistemele de transport şi la sistemele de distribuţie a gazelor naturale se realizează în
regim reglementat.
Art. 62. Accesul la SNT, la sistemele de distribuţie şi la conductele din amonte are
două componente: racordarea la sistem şi utilizarea acestuia.
Art. 63. Racordarea se realizează pe bază de tarif, plătit de solicitant, conform
reglementărilor specifice elaborate de ANRGN.
Art.64. Refuzul accesului terţilor la conductele din amonte, la depozitele de
înmagazinare, la SNT şi la sistemele de distribuţie a gazelor naturale se poate face în
următoarele situaţii:
a) capacitatea este insuficientă;
b) nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemelor, la care urmează a fi
realizată conectarea;
c) accesul la sistem împiedică îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public şi siguranţa
în exploatare;
d) aparatele de utilizare solicitate nu se încadrează în cerinţele minime privind
siguranţa în funcţionare şi protecţia mediului, prevăzute de legislaţia în vigoare;
e) accesul la sistem poate conduce la serioase dificultăţi economice şi/sau financiare
în ceea ce priveşte activitatea reglementată în cauză, pentru titularul de
licenţă/autorizaţie căruia i se solicită accesul;
f) calitatea gazelor naturale care urmează să fie introduse în sisteme şi/sau depozite
nu corespunde cerinţelor impuse de reglementările în vigoare;
g) neîndeplinirea obligaţiei de plată a contravalorii serviciilor prestate de operatorul
de sistem, corespunzător clauzelor contractuale.
Art.65. (1) Operatorul licenţiat, care refuză accesul din lipsă de capacitate sau din
lipsa obiectivelor/conductelor părţi componente ale sistemelor, la care urmează a fi
realizată racordarea, este obligat să finanţeze lucrările necesare, dacă acestea sunt
economic justificate pentru a acorda accesul solicitanţilor.
(2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la alin.(1) nu
este economic justificată pentru operatorul licenţiat, solicitantul are dreptul să
participe, în colaborare cu acesta la finanţarea obiectivelor/conductelor, sub condiţia
încheierii unui contract prin care consimte preluarea în patrimoniul operatorului
licenţiat a obiectivelo/conductelor din momentul punerii în funcţiune a acestora.
(3) Solicitantul îşi poate recupera investiţia în condiţiile legii.
Art. 66. Pentru soluţionarea divergenţelor, în cazul refuzului nejustificat de acces,
ANRGN va emite o hotărâre în termen de 60 de zile de la primirea reclamaţiei.
Art. 67. În îndeplinirea prevederilor art. 66 se constituie, în cadrul ANRGN, Comisia
de soluţionare a refuzului de acces la sistemele de transport, distribuţie, înmagazinare
subterană şi la conductele din amonte; organizarea şi funcţionarea comisiei se vor face
în baza unor reglementări specifice emise de ANRGN.
Art. 68. Hotărârea comisiei prevăzute la art. 67 are caracter definitiv, putând fi
atacată în termenul prevăzut de lege, la Curtea de Apel Bucureşti.
Art.69. Gradul de deschidere a pieţei gazelor naturale se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului.